برای ساخت مبدل چیلر جذبی با ما تماس بگیرید

 

 مبدل های حرارتی در چیلر جذبی، با تبادل دما میان محلول بازگشتی از ژنراتور و محلول ورودی به آن، نقش مهمی در راندمان و کارکرد چیلر دارند. تیوب های مبدل می تواند از جنس آهن یا مس باشد. در چیلرهای جدید و به خصوص مدل های دو اثره، از لوله های مسی و اسپیرال استفاده می شود.

 

  

 ساخت مبدل چیلر حذبی

 

 

در صورت سوراخ شدن لوله ها و یا پوسیده شدن دیواره های جدا کننده، مبدل های حرارتی کارایی خود را ازدست داده و نیاز به تعویض پیدا می کنند. این اتفاق در چیلرهای دو اثره و شعله مستقیم، می تواند باعث معکوس شدن سیکل کاری به دلیل فشار پمپ شده و از راه اندازی دستگاه جلوگیری نماید.

 

لوله مسی اسپیرال مبدل چیلر جذبی

 

 

این شرکت با تجربه ساخت ده ها مبدل چیلر جذبی، آمادگی ساخت انواع مبدل چیلر را دارد. همچنین امکان ساخت لوله مسی اسپیرال جهت مبدل ها وجود دارد.

 

ساخت مبدل چیلر جذبی

 

 

 

 ساخت مبدل چیلر جذبی

 

 

 

 ساخت شبکه مبدل چیلر جذبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساخت مبدل چیلر ، ساخت مبدل چیلر جذبی،  مبدل چیلر جذبی، تعمیر مبدل چیلر، چیلر جذبی، تعمیر مبدل چیلر جذبی، خرید مبدل چیلر جذبی، خرید مبدل چیلر جذبی ابارا، خرید مبدل چیلر جذبی ال جی، خرید مبدل چیلر جذبی کریر، خرید مبدل چیلر جذبی ساری پویا، خرید مبدل چیلر جذبی زهش، خرید مبدل چیلر جذبی یورک، خرید مبدل چیلر جذبی ترین، خرید مبدل چیلر جذبی نسچوری، خرید مبدل چیلر جذبی سرما آفرین، ساخت مبدل چیلر جذبی ابارا، ساخت مبدل چیلر جذبی ال جی، ساخت مبدل چیلر جذبی کریر، ساخت مبدل چیلر جذبی ساری پویا، ساخت مبدل چیلر جذبی زهش، ساخت مبدل چیلر جذبی یورک، ساخت مبدل چیلر جذبی ترین، ساخت مبدل چیلر جذبی سنچوری، ساخت مبدل چیلر جذبی سرما آفرین