تعویض لوله­ های ابزوربر و کندانسور یک دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا با ظرفیت 250 تن تبرید ( ری تیوب چیلر جذبی ابارا )

 

تعویض لوله­ های (ری تیوب) ابزوربر و کندانسور چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا سری RCD به دلیل بروز خوردگی در لوله­های ابزوربر و کندانسور، نفوذ آب به داخل چیلر و نیز آزاد شدن والس تعداد زیادی از لوله ها صورت گرفت.

 

 

لوله های اصلی از نوع 0.5 ساده بود که با لوله های 1.24 فین دار تعویض گردید. با سفارش مستقیم از کارخانه تولید کننده لوله، متراژ لوله ها به صورت دقیق توسط کارخانه ساخته شد و در هزینه ها صرفه جویی گردید.

 

 

تعداد لوله های ابزوربر و کندانسور تعویض شده 680 شاخه بود.

 

 

لوله های کندانسور و ابزوربر تعویض شده

 

 

نکته قابل ذکر، عدم برش دستگاه بود و تعمیرات بدون هیچ­گونه برش یا دستکاری در بدنه چیلر صورت گرفت.

در انتها نیز جهت آزمایش صحت و کیفیت کار، لوله های ابزوربر و کندانسور با گاز هلیوم و دیتکتور هلیوم تست و پس از  تزریق لیتیم برومائید و راه اندازی و تنظیم نیز دستگاه تحویل کارفرما گردید.

 

 

 

دستگاه نشت یاب هلیوم

 

 

 

جهت تعمیر چیلر جذبی ابارا با ما تماس بگیرید.

 

 

تعویض لوله چیلر، تعویض لوله ابزوربر چیلر، تعویض لوله کندانسور چیلر، تعویض لوله ابزوربر و کندانسور چیلر، ری تیوب چیلر، ری تیوب ابزوربر و کندانسور چیلر، چیلر ابارا، چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله ابزوربر چیلر، تعویضتعویض لوله چیلر، تعویض لوله ابزوربر چیلر، تعویض لوله کندانسور چیلر، تعویض لوله ابزوربر و کندانسور چیلر، ری تیوب چیلر، ری تیوب ابزوربر و کندانسور چیلر، چیلر ابارا، چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله ابزوربر چیلر، تعویض لوله کندانسور چیلر، تعویض لوله ابزوربر و کندانسور چیلر، ری تیوب چیلر، ری تیوب ابزوربر و کندانسور چیلر، چیلر ابارا، چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله ابزوربر چیلر، تعویض لوله کندانسور چیلر، تعویض لوله ابزوربر و کندانسور چیلر، ری تیوب چیلر، ری تیوب ابزوربر و کندانسور چیلر، چیلر ابارا، چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله ابزوربر چیلر، تعویض لوله کندانسور چیلر، تعویض لوله ابزوربر و کندانسور چیلر، ری تیوب چیلر، ری تیوب ابزوربر و کندانسور چیلر، چیلر ابارا، چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله ابزوربر چیلر، تعویض لوله کندانسور چیلر، تعویض لوله ابزوربر و کندانسور چیلر، ری تیوب چیلر، ری تیوب ابزوربر و کندانسور چیلر، چیلر ابارا، چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تعمیرات چیلر نمونه تعمیر چیلر جذبی تعمیر چیلر تعویض لوله چیلر جذبی ابارا شعله مستقیم