نمونه تعمیرات انجام شده بر روی دیگ های بخار (بویلر) و دیگ های آب گرم مختلف

 

 

 

نمونه تعمیر دیگ بخار 1

 

تعمیر اساسی یک دستگاه دیگ بخار (بویلر) کلور بروکس ساخت امریکا شامل :

-         تعویض کوره

-         تعویض سر کوره

-         تعویض شبکه

-         تعویض تمامی لوله های آتشخوار

-         تعمیر و سرویس مشعل

 

 

شبکه ، کوره و لوله های آتشخوار دیگ بخار

 

لوله های آتشخوار و کوره و شبکه جدید

 

 

درب عقب دیگ بخار که با سیمان نسوز ، سیمان کاری شده است.

 

نمای درب عقب دیگ بخار و سیمان کاری درب و واشر بندی

 

 

 

درب جلو و فضای داخلی دیگ بخار

 

تعمیر دیگ بخار، تعمیر بویلر، تعمیر دیگ آب گرم، تعمیر دیگ، دیگ بخار، تعمیر مشعل دیگ، تعمیر مشعل، تعمیر کوره دیگ بخار، تعویض کوره دیگ بخار، تعویض شبکه دیگ بخارف تعویض کوره دیگ بخار، تعویض لوله آتشخوار دیگ بخار، تنظیم مشعل دیگ بخار