پروانه ( Impeller ) در کمپرسورهای گریز از مرکز (سانتریفیوژ)

 

 

یک نمونه پروانه گریز از مرکز

پروانه ها اساسی­ ترین قطعات در کمپرسور هستند. پروانه از یک یا دو صفحه گرد (Hub) تشکیل شده که بر روی آن تعدادی تیغه (Blade) نصب شده است. این تیغه­ها ممکن است از یک یا هر دو سمت توسط صفحاتی پوشش داده شوند. اگر قسمت جلو و عقب پروانه باز باشد و صفحه نداشته باشد، به آن پروانه باز (Open) گویند و صفحات (Shroud) نامیده می شوند (تصویر ها را ببینید). اگر صفحه قسمت عقب پروانه  متصل بود و یک طرف تیغه ها را پوشانده بود، پروانه را نیمه باز (Semiopened) می نامند. و اگر هر دو سمت تیغه ها صفحه متصل شده باشد و همراه آن بچرخد ، پروانه را بسته (Closed) می نامند.

 پروانه کمپرسور گریز از مرکز (سانتریفیوژ) نوع باز ، نیمه باز ، بسته

 

پروانه کمپرسور گریز از مرکز (سانتریفیوژ) نوع باز ، نیمه باز ، بسته

 

بر اساس زاویه تیغه ها نیز آنها به سه دسته :

رو به جلو (Forward)

شعاعی (Radial)

رو به عقب (Backward)

تقسیم می شوند. در بیشتر کمپرسورها پروانه های شعاعی و یا رو به عقب استفاده می شود.

 

 انواع تیغه در پروانه گریز از مرکز

 

 پروانه رو به جلو (Forward)

خمش تیغه در این نوع پروانه در جهت چرخش محور است. این نوع از پروانه نسبت به ذرات معلق در گاز ورودی حساس است. از خصوصیات این نوع پروانه، صدای کارکرد پائین و به تبع آن فلوی کم در خروجی همراه با فشار استاتیک بالا است.

 

پروانه رو به عقب (Backward)

جهت خمش تیغه در این نوع پروانه، خلاف جهت چرخش محور است. در پروانه های کوچک تر است ممکن است تیغه رو به عقب دارای شکلی مستقیم باشد، اما در پروانه های بزرگتر معمولاً تیغه ها حالت منحنی دارند. در عین حال هر دو طراحی دارای بازده کارکرد مناسب هستند. این نوع پروانه ها برای کارکرد در شرایطی طراحی شده اند که در ورودی مقداری ذرات معلق نیز وجود داشته باشد. بدلیل تعداد کمتر تیغه ها در پروانه های رو به عقب، معمولاً وزن آن ها نسبت به پروانه های رو به جلو کمتر است. با وجود این که از پروانه های رو به عقب در محدوده سرعت وسیعی میتوان استفاده کرد، اما معمولاً از این نوع پروانه در کاربردهایی با سرعت و فلوی متوسط همراه با فشار بالا استفاده می شود. پروانه های با تیغه منحنی شکل رو به عقب، از نظر مصرف انرژی و بازده بسیار بهتر از انواع دیگر هستند.

 

پروانه شعاعی مستقیم:

 

در این نوع پروانه تیغه ها به صورت مستقیم و شعاعی از مرکز پروانه به سمت بیرون متصل شده اند. معمولا در مواردی که ذرات معلق زیادی در گاز (سیال) وجود دارد از این پروانه استفاده می شود. این نوع پروانه بیشترین میزان تولید صدا را دارد. سرعت بالا، حجم کم و فشار بالا نیز ار دیگر مشخصه های این نوع پروانه است.

 

 

 

کلمات کلیدی: پروانه ( Impeller ) در کمپرسورهای گریز از مرکز (سانتریفیوژ) پروانه نیمه باز، پروانه بسته ، پروانه باز ، پروانه رو به جلو ، پروانه رو به عقب، پروانه شعاعی ، پروانه Forward backward radial

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش کمپرسور آموزش آموزش کمپرسور پروانه (Impeller) سانتریفیوژ (گریز از مرکز)