کمپرسور اسکرال

 

نمونه یک کمپرسور اسکرال

 

این نوع کمپرسور نام خود را از دو نوار مارپیچ طومار گونه (پیچک) گرفته است که در هم فرو رفته و با کم و زیاد شدن فواصل اشان و حرکت مداری موجب مکش و دهش بخار مبرد می شوند. اختراع این نوع کمپرسور اولین بار در فرانسه و در سال 1905 صورت گرفت. اما بیش از هشتاد سال طول کشید تا از آن برای تجهیزات سرمایشی استفاده شود.

 

نمای اسکرال

 

 

          در این نوع کمپرسور نوار مارپیچی که در بالا قرار میگیرد ثابت و نقش درگاه دهش را بازی می کند. نوار مارپیچ پایینی که در مارپیچ فوقانی فرو رفته است متحرک بوده و به کمک محور متصل به الکتروموتور به چرخش در می آید. به هنگام مکش، بخار مبرد وارد فضای بین دو نوار مارپیچ می شود و طی یک حرکت پیوسته به مرکز دو نوار رانده شده و طی این حرکت فشرده می شود و سپس از نقطه میانی دو نوار خارج می شود.

 

کمپرسور اسکرال در سیستم های انبساط مستقیم در ظرفیت های 1 تا 25 تن تبرید مورد استفاده قرار می گیرد و اصولاً این نوع کمپرسور دارای ظرفیت زیادی نیست و برای استفاده در سیستم های پر ظرفیت باید چندین کمپرسور با یکدیگر موازی شوند. معمولاً کمپرسورهای اسکرال در چیلرهای تراکمی تا 60 تن تبرید مورد استفاده قرار می گیرند و بیش از این استفاده از آنها معمول نیست، اگرچه استفاده از آنها برای ظرفیت های بیشتر نیز میسر است. بازده حجمی کمپرسورهای اسکرال خیلی زیاد و بین 93 تا 97 درصد است. این نوع کمپرسورها کم صدا و کم ارتعاش بوده و نوع تراکم در آنها نیز پیوسته است.

 

قطعات کمپرسور اسکرال

 

 

کمپرسورهای اسکرال دارای انواع نیم بسته و باز نیستند و این یکی از عیوب آن محسوب می شود. 

 

 

نمونه واقعی اسکرال

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش کمپرسور آموزش آموزش چیلر آشنایی با کمپرسور اسکرال