کریستالیزاسیون (کریستال شدن لیتیم برومائید در چیلر جذبی)

  

یکی از مشکلات چیلرهای جذبی، پدیده کریستالیزاسیون می­باشد. پدیده کریستالیزاسیون، تشکیل بلورهای نمک در اثر بالا رفتن غلظت محلول می­باشد. پدیده­ای مشابه تشکیل بلورهای نبات خوراکی !

در اثر کریستال شدن محلول لیتیم برومائید، مسیرهای حرکت محلول بسته شده و یا سرعت حرکت محلول بسیار کاهش می­یابد و در پی آن، دمای آب خروجی از چیلر بالا خواهد رفت.

 

 کریستالزاسیون دلایل متفاوتی دارد. از جمله آن­ها:

-         نشت هوا به داخل چیلر و یا عملکرد نامناسب سیستم پرج

-         تولید گاز هیدروژن در چیلر و عدم تخلیه آن

-         کاهش دمای آب برج خنک کننده

-         افزایش بخار ورودی به چیلر در چیلرهای بخار داغ

-         افزایش شعله مشعل در چیلرهای شعله مستقیم

-         - و .....

بالا رفتن دمای آب خروجی، پرج نشدن سیستم(در برخی مدل­ ها)، تبادل دمای ناچیز آب خنک کننده ورودی و خروجی به ابزوربر، دماهای نامناسب در قسمت­های مختلف بدنه و لوله­ ها و مبدل­ ها، سرریز محلول به صورت مستقیم در ابزوربر، پائین رفتن سطح محلول لیتیم برومائید و... از نشانه­ های بروز کریستال در چیلر جذبی هستند.

 

چیلرهای ضد کریستال تولید شده، به گونه ­ای طراحی شده­اند که با غلظت کمتر محلول لیتیم برومائید کار کنند.

بر روی نمودار کریستالیزاسون محلول لیتیم برومائید، می­توان محدوده مجاز غلظت لیتیم برومائید چیلر را به مشاهده کرد.

 

 کریستال چیلر جذبی، رفع کریستال چیلر جذبی، کریستال، کریستال لیتیم برومائید، رفع کریستال، تعمیر چیلر جذبی

 

 

 محنی کریستال چیلر جذبی

 

کریستال چیلر جذبی، رفع کریستال چیلر جذبی، کریستال، کریستال لیتیم برومائید، رفع کریستال، تعمیر چیلر جذبی

شکل بالا یک نمونه منحنی کریستالیزاسیون برای محلول لیتیم برومائید است. خط کریستال با عبارت Crystallization Line مشخص شده است. کریستال شدن محلول در دما و فشار و غلظت مشخصی اتفاق می­افتد. به عنوان مثال، در فشار معین، خط کریستال محلول 64درصد، برای دو دمای متفاوت، یکسان نخواهد بود.

 

 

روش­ های رفع کریستال:

 

برای رفع کریستال، بسته به محل تشکیل کریستال و شدت آن، ممکن است دستگاه تنها مدتی بدون خنک شدن آب توسط برج خنک کننده کار کند و یا دستگاه با بستن ورودی و خروجی­های آب، کاملاً گرم شود. در موارد دیگر ممکن است نیاز به گرم­ کردن با عوامل خارجی و یا حتی برش قسمتی از دستگاه باشد. برخی روش­ های دیگر نیز وجود دارد که معمولاً آخرین راه، برش دستگاه است. 

 

 

جهت تعمیر چیلر جذبی و رفع کریستال با ما تماس بگیرید.

کلیدواژه: کریستال چیلر جذبی، رفع کریستال چیلر جذبی، ک

ریستال، کریستال لیتیم برومائید، رفع کریستال، تعمیر چیلر جذبی

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش چیلر جذبی آموزش آموزش چیلر پدیده کریستال در چیلر جذبی