چیلرهای جذبی دو اثره شعله مستقیم

  

 

تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی دو اثره، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم

اصول عملکرد

چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم (که می­تواند برای استفده در حالت گرمایش نیز استفاده شود) از محلول لیتیم برومائید و آب تحت اصول کلی چیلرهای جذبی عمل می­کند. آب مقطر به عنوان مبرد و لیتیم برومائید به عنوان جذب­ کننده عمل می­کند. چیلر جذبی دو اثره دارای دو ژنراتور است. یک ژنراتور به وسیله مشعل گرم شده و ژنراتور دیگر به وسیله بخار مبرد داغ گرم می­شود. این چیلرها همانند چیلرهای تک ­اثره دارای یک کندانسور و یک اواپراتور هستند.

 

 

 

 تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی دو اثره، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم

 

ژنراتور دما بالا

مشعل گازی چیلر شعله مستقیم، محلول لیتیم برومائید رقیق موجود در ژنراتور دما بالا را گرم کرده و مقداری از آب مقطر محلول را به بخار تبدیل می­ نماید. طی این فرآیند، محلول لیتیم برومائید رقیق، به محلولی نیمه غلیظ و دما بالا تبدیل می­شود.این محلول نیمه غلیظ و دما بالا به سمت ژنراتور دما پائین حرکت می­کند بخار مبرد حاصله نیز در جداکننده جدا شده و به سمت لوله­ های مبدل ژنراتور دما پایین هدایت می­شود. قبل از ورود محلول نیمه غلیظ به ژنراتور دما پایین از مبدل حرارتی عبور می­کند. این مبدل حرارتی مقداری از دمای بالای محلول نیمه غلیظ خروجی را با محلول رقیق و خنک ورودی به ژنراتور دما بالا مبادله می­کند. این فرآیند با پیش­گرم کردن محلول رقیق ورودی به ژنراتور دما بالا و کاهش درجه حرارت محلول نیمه غلیظ، باعث افزایش چشمگیر راندمان می­گردد.

 تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی دو اثره، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم

 

ژنراتور دما پایین

بخار داغ مبرد که قبلاً در جداکننده ژنراتور دما بالا از محلول جدا شده بود، حالا در ژتراتور دما پائین با محلول لیتیم برومائید نیمه غلیظ که قبلاً در مبدل حرارتی مقداری از دمایش را از دست داده بود، تبادل دما می­کند و مقداری از بخار مبرد در این مرحله به آب تبدیل می­شود. مخلوط بخار و آب حاصله به سمت کندانسور حرکت می­کند. طی این فرآیند تبادل گرمایی، محلول لیتیم برومائید نیمه غلیظ، به محلول غلیظ تبدیل می­شود. بخار مبرد جداشده نیز به سمت کندانسور هدایت می­شود. محلول لیتیم برومائید حاصل، غلظت بالایی داشته و محلول غلیظ نامیده می­شود. این محلول غلیظ به سمت ابزوربر هدایت می­شود.

 

کندانسور

در لوله­ های مسی موجود در کندانسور، آب برج خنک کننده جریان دارد. بخار مبرد کشیده شده به سمت کندانسور، با تبادل دما در کندانسور خنک شده و قطرات آب بر روی لوله ­ها تشکیل می­شود. آب مقطر حاصله کف منبع کندانس جمع­ آوری شده و از طریق یک اریفیس به اواپراتور منتقل می­شود.

 

 


 تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی دو اثره، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم

 

اواپراتور

در لوله­ های اواپراتور، آب خنک گردشی ساختمان جریان دارد. به دلیل وجود اریفیس، فشار اواپراتور بسیار پائین­تر از فشار کندانسور است. در فشار پائین، آب مقطر در دماهای بسیار پائین­ تری می­جوشد. به همین دلیل مقداری از مبرد عبوری از اریفیس، به محض ورود به اواپراتور می­جوشد و مقداری دما به خود جذب می­کند. باقی مانده مبرد به صورت مایع، کف اواپراتور جمع می­شود. سپس این مبرد به وسیله پمپ اواپراتور بر روی لوله­ های حامل جریان آب خنک ساختمان اسپری می­شود. طی این فرآیند، مبرد با جذب گرمای آب ساختمان، به بخار تبدیل می­شود. بخار حاصله نیز به قسمت ابزوربر منتقل می­شود.

 

ابزروبر

در ابزوربر لوله­ های حامل آب برج خنک کننده وجود دارد. فشار ابزوربر برابر فشار اواپراتور است. کف ابزوربر محلول لیتیم برومائید غلیظ برگشتی از ژنراتور دما پایین وجود دارد. این لیتیم برومائید بر روی لوله­ های ابزوربر اسپری می­شود. با اسپری لیتیم­ برمائید بر روی لوله­ ها، دمای لیتیم برومائید کاهش یافته و خاصیت جذب بخار مبرد آن افزایش می­یابد. طی این فرآیند و به صورت همزمان، لیتیم برومائید اسپری شده، بخار مبرد را به خود جذب کرده و به محلول لیتیم برومائید رقیق تبدیل می­شود. محلول رقیق حاصل، از طریق پمپ ابزوربر به سمت ژنراتور دما بالا حرکت می­کند و سیکل کاری مجدداً تکرار می­شود.

 

 

 جهت تعمیر چیلرهای جذبی دو اثره و شعیه مستقیم تماس بگیرید.

 

 

 تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی دو اثره، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم

 

کلیدواژه: آشنایی با چیلر جذبی، آموزش چیلر جذبی، چیلر جذبی دو اثره، چیلر جذبی شعله مستقیم، تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی دو اثره، تعمیر چیلر آشنایی با چیلر جذبی، آموزش چیلر جذبی، چیلر جذبی دو اثره، چیلر جذبی شعله مستقیم، تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی دو اثره، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش چیلر جذبی آموزش آموزش چیلر آشنایی با چیلر جذبی دو اثره