آشنایی چیلر جذبی سرما آفرین ( تک اثره )

چیلرهای تک اثره سرما آفرین سری 16JB بسیار مشابه چیلر های جذبی تک اثره کریر Carrier سری 16JB هستند. نمای ظاهری این چیلرها را در عکس زیر مشاهده می کنید.

 

 چیلر جذبی سرما آفرین

 

     1-   تیوب های کندانسور ( لوله های کندانسور )

     2-   تیوب های ژنراتور

     3-   تیوب های اواپراتور

     4-   تیوب های ابزوربر

     5-   هدر خط نازل مبرد

     6-    هدر خط نازل سولوشن

     7 -   پمپ مبرد

     8 -   پمپ سولوشن

     9 -    سایکل گارد سه مرحله ای

     10 - کنترل زیری

             11 -  مبدل حرارتی

     12 - المینیتورها

    13 - پوسته اواپراتور

 

دیاگرام گردش لیتیم برومائید و مبرد نیز در تصویر زیر قابل مشاهده است:

چیلر جذبی سرما آفرین

 

چیلر مورد اشاره در بالا، با بخار کار می کند و برای مراکزی که توانایی تولید دایم بخار دارند ( مانند بیمارستان ها، کارخانجات و ...) مناسب می باشد . بازده دستگاه های تک اثره نسبت به انواع دو اثره پایین تر بوده، اما تعمیرات و هزینه نگهداری آن ها نیز پائین تر است. چیلر جذبی سرما آفرین طرح کریر، دارای سیستم پرج خودکار بوده و می تواند گازهای غیرقابل تقطیر تولیدی را بدون نیاز به پمپ وکیوم و با استفاده از سیستم پرج خودکار، در محفظه ای ذخیره کرده تا در زمان مناسب توسط کاربر خارج شود. پمپ های مورد استفاده در این نوع چیلر از نوع هرمتیک است.

 

برای تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین با ما تماس بگیرید.

برای تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین با ما تماس بگیرید.

 

برای مشاهده نمونه تعمیرات انجام شده اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین، تعمیر چیلر سرما آفرین، تعمیر چیلر، تعمیر موتور چیلر، تعمیر موتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروپمپ چیلر سرما آفرین، چیلر سرما آفرین

 

تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین، تعمیر چیلر سرما آفرین، تعمیر چیلر، تعمیر موتور چیلر، تعمیر موتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروپمپ چیلر سرما آفرین، چیلر سرما آفرین

 

تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین، تعمیر چیلر سرما آفرین، تعمیر چیلر، تعمیر موتور چیلر، تعمیر موتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروپمپ چیلر سرما آفرین، چیلر سرما آفرین

 

تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین، تعمیر چیلر سرما آفرین، تعمیر چیلر، تعمیر موتور چیلر، تعمیر موتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروپمپ چیلر سرما آفرین، چیلر سرما آفرین

 

تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین، تعمیر چیلر سرما آفرین، تعمیر چیلر، تعمیر موتور چیلر، تعمیر موتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروپمپ چیلر سرما آفرین، چیلر سرما آفرین

 

تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین، تعمیر چیلر سرما آفرین، تعمیر چیلر، تعمیر موتور چیلر، تعمیر موتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروپمپ چیلر سرما آفرین، چیلر سرما آفرین

 

تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین، تعمیر چیلر سرما آفرین، تعمیر چیلر، تعمیر موتور چیلر، تعمیر موتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروپمپ چیلر سرما آفرین، چیلر سرما آفرین

 

تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین، تعمیر چیلر سرما آفرین، تعمیر چیلر، تعمیر موتور چیلر، تعمیر موتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروپمپ چیلر سرما آفرین، چیلر سرما آفرین

 

تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین، تعمیر چیلر سرما آفرین، تعمیر چیلر، تعمیر موتور چیلر، تعمیر موتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروپمپ چیلر سرما آفرین، چیلر سرما آفرین

 

تعمیر چیلر جذبی سرما آفرین، تعمیر چیلر سرما آفرین، تعمیر چیلر، تعمیر موتور چیلر، تعمیر موتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروموتور چیلر سرما آفرین، تعمیر الکتروپمپ چیلر سرما آفرین، چیلر سرما آفرین

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش چیلر جذبی آموزش آموزش چیلر آشنایی با چیلر جذبی سرما آفرین ( تک اثره بخار )