یکی از برندهای تولید کننده چیلر جذبی که در سال های اخیر با تبلیغات گسترده در ایران، جای خود را بین مشتریان چیلر جذبی باز کرده، برند ابارا می باشد.

در این قسمت به معرفی اجمالی یکی از محصولات این شرکت می پردازیم : چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا.

 

نمای بیرونی این دستگاه در تصویر زیر قابل مشاهده است:

 چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا

 

نمای داخلی چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا و نیز مراحل تعویض لوله ( ری تیوب )  کندانسور و ابزوربر و اواپراتور چیلر چذبی ابارا نیز به زودی در قسمت نمونه تعمیرات انجام شده چیلر جذبی قرار خواهد گرفت.

این چیلرها علاوه بر توانایی تامین سرمایش ساختمان، با تغییراتی کوچک در موقعیت ولو ها، توانایی تامین گرمایش مورد نیاز در طول زمستان را نیز دارا می باشند، هرچند که به دلایل مختلف این موضوع توصیه نمی گردد. اینترفیس تابلوی کنترل برخلاف برخی از رقبای جدید، در نگاه اول برای مشتریان چندان یوزر فرندلی نبوده ، هرچند از لحاظ حفاظتی و کنترل بسیار کامل است. علیرغم کارکرد پایین این دستگاه ها با توجه به قدمت نصب، به دلیل خورندگی لیتیم برومائید مواردی از لزوم تعویض لوله ها ( ری تیوب ) کندانسور و ابزوربر در چیلرهای جذبی شعله مستقیم ابارا مشاهده شده است. هرچند که محلول لیتیم برومائید این دستگاه ها تحت نظر شرکت وارد کننده به طور مرتب کنترل و مواد ادیتیو مورد نیاز تزریق می شده است. 

 

سیکل سرمایش در چیلر جذبی ابارا تقریباً مانند سایر چیلر های جذبی است :

مبرد در قسمت اواپراتور تبخیر شده و دمای آب جریان یافته در لوله های اواپراتور ( آب چیلر ) را پائین می آورد. مبرد تبخیر شده به وسیله لیتیم برومائید در قسمت ابزوربر جذب می شود. محلول لیتیم برومائید با جذب بخار آب رقیق شده و به طور پیوسته به وسیله پمپ ابزوربر و پس از عبور از مبدل حرارتی ( اکسچنجر )، به ژنراتورهای دما بالا و دما پائین منتقل می شود. محلول وارد شده به ژنراتور دما بالا، با حرارت مشعل مقداری از آب محلول را از دست داده وبه لیتیم غلیظ تبدیل می شود. آب بخار شده در این قسمت، به قسمت ژنراتور دما پائین منتقل شده و باعث بالا رفتن نسبی غلظت لیتیم برومائید در ژنراتور دما پائین می شود. از این به بعد به این محلول، محلول متوسط می گوئیم . محلول های لیتیم برومائید غلیظ و متوسط، در مبدل حرارتی دما پائین با هم مخلوط شده و سپس وارد ابزوربر می شود تا مجدداً بخار مبرد موجود در محفظه ابزروبر را جذب نماید. بخار آب موجود در ژنراتور دما پایئن که حالا با دادن بخش از حرارت خود به محلول لیتیم برومائید دمای پائین تری پیدا کرده است، توسط آب در گردش کندانسور، تقطیر شده و به اواپراتور سرریز می شود. این سیکل دائماً تکرار می شود.

 

 

برای تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا با ما تماس بگیرید.

 

چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر شعله مستقیم ابارا، چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله کندانسور، تعویض لوله اواپراتور، تعویض لوله ابزوربر، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله چیلر ابارا، ری تیوب چیلر، ری تیوب چیلر ابارا

 

چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر شعله مستقیم ابارا، چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله کندانسور، تعویض لوله اواپراتور، تعویض لوله ابزوربر، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله چیلر ابارا، ری تیوب چیلر، ری تیوب چیلر ابارا

 

چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر شعله مستقیم ابارا، چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله کندانسور، تعویض لوله اواپراتور، تعویض لوله ابزوربر، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله چیلر ابارا، ری تیوب چیلر، ری تیوب چیلر ابارا

 

چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر شعله مستقیم ابارا، چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله کندانسور، تعویض لوله اواپراتور، تعویض لوله ابزوربر، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله چیلر ابارا، ری تیوب چیلر، ری تیوب چیلر ابارا

 

چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر شعله مستقیم ابارا، چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله کندانسور، تعویض لوله اواپراتور، تعویض لوله ابزوربر، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله چیلر ابارا، ری تیوب چیلر، ری تیوب چیلر ابارا

 

چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر شعله مستقیم ابارا، چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله کندانسور، تعویض لوله اواپراتور، تعویض لوله ابزوربر، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله چیلر ابارا، ری تیوب چیلر، ری تیوب چیلر ابارا

 

چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر شعله مستقیم ابارا، چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله کندانسور، تعویض لوله اواپراتور، تعویض لوله ابزوربر، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله چیلر ابارا، ری تیوب چیلر، ری تیوب چیلر ابارا

 

چیلر جذبی ابارا، چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر شعله مستقیم ابارا، چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی ابارا، تعمیر چیلر ابارا، تعمیر چیلر جذبی شعله مستقیم ابارا، تعویض لوله کندانسور، تعویض لوله اواپراتور، تعویض لوله ابزوربر، تعویض لوله چیلر، تعویض لوله چیلر ابارا، ری تیوب چیلر، ری تیوب چیلر ابارا

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش چیلر جذبی آموزش آموزش چیلر آشنایی با چیلر شعله مستقیم ابارا