پوسیدگی در چیلرهای جذبی

 

     چیلرهای جذبی لیتیم برومائید سیستم های با دوام و با عمر طولانی هستند که معمولاً برای تامین سرمایش ساختمان های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم ها آب در فشار بسیار پائین اواپراتور در دماهای پائین تبدیل به بخار می شود. این عمل تبخیر کویل های آب سرد عبور کننده از داخل اواپراتور را خنک می کند. با تبدیل آب به بخار و جمع شدن بخار در محفظه اواپراتور، میزان وکیوم در محفظه اواپراتور کاهش می یابد. لیتیم برومائید موجود در چیلر این بخار آب را جذب می کند و شرایط خلا سیستم را به در حالت مناسب نگه می دارد.

    لیتیم برومائید با جذب بخار آب رقیق شده و توانایی جذب بیشتر بخار آب را از دست می دهد. برای ادامه سیکل، باید لیتیم برومائید غلیظ شده و دوباره به سیکل جذب بخار آب بازگردد.

    این چرخه ترمودینامیکی به نظر ساده و بدون مشکل می آید. اما اینجا یک مشکل اساسی وجود دارد. محلول لیتیم برومائید، به خصوص در غلظت های بالای 50 درصد، خاصیت خورندگی بسیار زیادی دارد. خوردندگی محلول لیتیم برومائید باعث پوسیدگی پوسته از داخل شده و قطعات جدا شده از بدنه چیلر باعث بروز مشکلات عمده در قسمت های مختلف چیلر جذبی می شود که ممکن است رفع آنها مستلزم تعمیرات سنگین و هزینه بر باشد ( در قسمت نمونه کارهای انجام شده می توانید نمونه این تعمیرات اجرا شده توسط ما را ببینید).

 

پوسیدگی در چیلر جذبی

 

 

چیلر جذبی چگونه به سمت پوسیدگی می رود؟؟

 

    دلیل پوسیدگی چیلرها، نفوذ هوا و یا به طور دقیق تر نفوذ اکسیژن به درون چیلر جذبی است.  با نفوذ هوا به درون سیستم چیلر جذبی، اکسیژن مورد نیاز برای واکنش های کاتدیک فلزات در محیط مرطوب تامین می شود.

    زمانی که اکسیژن در آب محلول می شود، الکترون های آزاد در محلول تولید می شود. این الکترون های آزاد به راحتی و خیلی سریع با فلزات دارای ترکیبات آهن واکنش داده و باعث تولید زنگ آهن و پوسیدگی بدنه دستگاه می شود.

 

پوسیدگی در ابزوربر چیلر جذبی

 

 

    نفوذ هوا در چیلر جذبی به صورت موردی، معمولاً باعث بروز چنین مشکلاتی نمی شود .مقدار نفوذ کم هوا برای پوسیدگی سیستم در حدی که به مثلا باعث بسته شدن افشانک ها یا اریفیس نمی شود. در واقع این نفوذ پیوسته هوا است که باعث بروز خسارات سنگین به سیستم چیلر جذبی لیتیم برومائید می شود.

    از آنجایی که عملکرد چیلرهای جذبی کاملاً به میزان خلا سیستم وابسته است، با نفوذ هوا در چیلر و در صورت داشتن سیستم های حفاظتی مناسب (وکیوم سوئیچ) چیلر خاموش می شود و در صورت نداشتن یا جامپر بودن وکیوم سوئیچ، با کاهش میزان خلاء، دمای آب خروجی از چیلر کاهش یافته و در موارد شدید تر سیستم کاملاً از کار می افتد. بنابراین اپراتور متوجه نفوذ هوا شده و سریعاً اقدام به رفع نشتی و وکیوم سیستم می نماید که در نهایت باعث جلوگیری از خسارت به سیستم با نفوذ هوا می شود.

    اگر مسیر نفوذ هوا به سیستم مسدود نشود، مشکلات به وجود آمده برای چیلر بسیار حاد شده و تعمیر آن هزینه بر و وقت گیر خواهد بود. اگر چه با کارکرد وکیوم پمپ وضعیت وکیوم چیلر در محدوده مناسب قرار می گیرد، اما به طور همزمان پوسیدگی در سیستم به دلیل وجود اکسیژن ادامه دارد.

 

 

 

 

جهت تعمیر چیلر جذبی و چیلر تراکمی با ما تماس بگیرید.

 

پوسیدگی در ابزوربر چیلر جذبی تعمیر چیلر جذبی