برگشت مبرد به کمپرسور قسمت 2

 

       برگشت مبرد به کمپرسورچیلر تراکمی، در سیکل کاری کمپرسور اتفاق می افتد. این حالت زمانی است که مقادیر زیادی مبرد مایع به صورت کنترل نشده و از طریق لوله مکش (ساکشن) به کمپرسور باز میگردد. بسته به مقدار مبرد مایع برگشتی، میزان خسارت متفاوت خواهد بود. برگشت مبرد مایع معمولاً با مشاهده کف در در قسمت سایت گلاس قابل تشخیص است.

 

 

 

      اگر مایع مبرد به درون محفظه سیلندر کشیده شود، روغن روی سطوح را با خود شسته و باعث اصطکاک و ایجاد گرمای شدید در سیلندر و همچنین جدا شدن قطعات ریز از آنها و راه یافتن به سایر قسمت های دستگاه می شود. همچنین این مبرد مایع، باعث رقیق شدن روغن موجود در قسمت کارتل می شود. با رقیق شدن هرچه بیشتر این روغن، توانایی روغن برای روانکاری سیستم کمتر می شود.  زمانی که این روغن رقیق شده و پر از مبرد مایع، به بالا و بر روی میل لینگ و بیرینگ ها و سیلند و .. انتقال می یابد، مبرد مایع سریعاً به بخار تبدیل می شود و این فرآیند، مانع از روانکاری مناسب قطعات متحرک کمپرسور می شودو معمولاً بیرینگ ها به سرعت خشک شده و قفل شده و از حرکت باز می ایستد.

 

آسیب به کمپرسور چیلر در اثر برگشت مایع

 

گاهی اوقات ممکن است بیرینگ بالایی آسیب شدید ببیند و باعث اتصال روتور و استاتور به هم شده و سوختن موتور شود. البته در اکثر مواقع  شاتون در میل لنگ قفل شده و با چرخش موتور و میل لنگ، دسته شتوان و در پی آن پیستون می شکند. با شکسته شدن دسته شاتون، ممکن است قطعات شکسته شده در کمپرسور پخش شده و به عایق سیم پیچ موتور نیز صدمه بزند  که در نهایت باعث سوختن موتور خواهد، اما در واقع ایراد اصلی ، برگشت مایع به کمپرسور بوده است.

 


 

    

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش چیلر تراکمی آموزش آموزش چیلر برگشت مبرد مایع به کمپرسور - قسمت 2