انتخاب چیلر تراکمی مناسب

 

نمونه چیلر سانتریفیوژ

 

­

 

          پس از توجه به شرایط اقلیمی، موقعیت نصب، بودجه اختصاص داده شده و مسائل زیست محیطی با در نظر گرفتن مقررات و استانداردهای محلی و جهانی، به طور قطع مهمترین مسئله در انتخاب چیلر تراکمی، ظرفیت مورد نیاز برای تامین بار کل سرمایشی است. فارغ از توجه به این عامل تعیین کننده و بدیهی میتوان از دو منظر دیگر نیز به موضوع انتخاب چیلر تراکمی نگاه کرد که البته هر دو نیز متاثر از مقدار بار است.

 اول اینکه برای تامین بار بهتر است از یک چیلر استفاده شود و یا چند چیلر؟ و دوم اینکه در میان انواع چیلر، کدامیک مناسب بار مورد نظر ما است؟

اگرچه به طور معمول چیلر یا چیلرها در اوقات محدودی از سال تحت بار کامل قرار می گیرند ، اما در انتخاب آنها باید به اوج بار توجه کرد و در عین حال انتخاب را به گونه ای انجام داد تا بیشترین ضریب کارایی را در بارهای جزئی داشت.

حداقل ظرفیتی که یک چیلر در بار جزئی می تواند داشته باشد تا ضریب کارایی را مناسب ارزیابی کرد، 40 درصد ظرفیت کل آن است. از این رو اگر بخواهیم 750 تن بار سرمایشی را با چیلرهایی با ظرفیت مشابه تامین کنیم، باید حداقل از سه چیلر تراکمی هریک با ظرفیت 250 تن تبرید بهره گیریم تا در بار جزئی 25 درصد یا حدود 188 تن تبرید، یک چیلر با 75 درصد ظرفیت خود پاسخگوی نیاز سرمایشی باشد. از سوی دیگر چنانچه بار مورد نیاز تا 100 تن تبرید نیز کاهش یابد، باز هم یک چیلر با 40 درصد ظرفیت کامل خود ضمن برآورده کردن نیاز، هم چنان در بازه عملکرد مناسب از نظر ضریب کارایی قرار می گیرد، و این در حالی است که بار جزئی 100 تن تبرید، حدود 13 درصد بار کل است.

برای بارهای تا 200 تن تبرید استفاده از چیلرهای مجهز به کمپرسور سیلندر-پیستونی مقرون به صرفه است و برای بارهای بیشتر بهتر است از انواع کمپرسورهای دوار مانند کمپرسور اسکرو (پیچی) و یا کمپرسور سانتریفیوژ (گریز از مرکز) استفاده کرد. باید اشاره کرد که اصولاً چیلرهای چند کمپرسوری قابلیت بهتری در کنترل بارهای جزئی دارند و به همین دلیل انعطاف پذیری چیلری با چهار کمپرسور 40 تن تبرید، بیشتر از چیلری با دو کمپرسور 80 تن تبرید است. به همین دلیل معمولاً چیلرهای سیلندر پیستونی و اسکرال در ظرفیت های زیاد دارای چندین کمپرسور هم ظرفیت هستند.در پاره ای موارد با توجه به اوقات وقوع بار، میتوان از دو یا چند چیلر با ظرفیت های غیر مشابه استفاده کرد. به عنوان مثال چنانچه بار کل 750 تن تبرید باشد، میتوان از دو چیلر با ظرفیت های 600 و 150 تن تبرید بهره گرفت. تحت چنین شرایط مفروضی، چیلر کوچک تر به هنگام وقوع حداقل بار جزئی به میزان 75 تن تبرید (10 درصد بار کل) می تواند با 50 درصد ظرفیت پاسخگوی نیاز مورد نظر باشد.

برای انتخاب چیلر باید کمیت هایی مانند دمای آب سرد رفت، اختلاف دمای آب رفت و برگشت اواپراتور، دبی آب سرد به ازای هر تن تبرید، دمای آب رفت کندانسور، دبی آب برج خنک کننده برای چیلرهایی با کندانسور آبی و یا دمای هوای ورودی به کندانسور هوایی را در اختیار داشت. ظرفیت چیلرهای تراکمی مطابق استاندارد ARI550/590-98 بر اساس مقادیر زیر تعیین شده اند:

 

-         دمای آب سرد رفت : 44 درجه فارنهایت  معادل 7 درجه سانتیگراد

-         اختلاف دمای رفت و برگشت آب اواپراتور: 10 درجه فارنهایت معادل 5 درجه سانتیگراد

-         دبی آب سرد اواپراتور به ازای هر تن تبرید: 2 گالن در دقیقه

-         ضریب رسوب گذاری اواپراتور: 0.0001

-         دمای آب رفت به کندانسور: 85 درجه فارنهایت معادل 30 درجه سانتیگراد

-         دبی آب خنک کن کندانسور به ازای هر تن تبرید: 3 گالن در دقیقه

-         ضریب رسوب گذاری کندانسور: 0.00025

-         دمای هوای ورودی به کندانسور هوایی: 95 درجه فارنهایت معادل 35 درجه سانتیگراد

 

آـ

          با تغییر هریک از کمیت های فوق، ظرفیت سرمایی چیلر تغییر خواهد کرد. بنابراین در کاتالوگ تمام کارخانجات سازنده، جداول ویژه ای وجود دارد که ظرفیت مورد نظر را تحت شرایط مختلف تعیین می کند. در صورت وجود شرایطی غیر از آنچه آمد، می باید ظرفیت و همچنین ضریب کارایی چیلر مطابق شرایط مندرج در چنین جداولی تعیین گردد. به همین دلیل نمیتوان ظرفیت چیلری را فارغ از مقادیر یگانه و ثابت فرض کرد و در عمل به صورت مجرد از شرایط مورد نظر از چیلری با ظرفیت  مشخص سخنی به میان آورد.

 

 

 

 انتخاب چیلر تراکمی ، خرید چیلر تراکمی ، نکات خرید چیلر تراکمی، راهنمای خرید چیلر تراکمی، خرید چیلر تراکمی،

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش چیلر تراکمی آموزش آموزش چیلر نکات انتخاب چیلر تراکمی مناسب